Organisatie ontwikkeling

We leven in een wereld die constant in beweging is en aan verandering onderhevig. Dit verlangt ook van organisaties dat men in beweging blijft. Dat men mee groeit met ontwikkelingen, daar stilstand in feite achteruitgang betekent. Zelfs in organisaties die op dit moment zeer goed draaien is het van belang om met regelmaat stil te staan om vandaaruit gericht verder te kunnen gaan.

De kop in het zand steken is helaas geen werkzame strategie. Hoe aantrekkelijk het natuurlijk ook kan zijn. Er zijn genoeg voorbeelden dat men hierdoor ook in figuurlijke zin in het zand hapt.

Voor iedere organisatie geldt dat het hebben van een heldere visie en missie een belangrijk uitgangspunt is. Een heldere visie en missie die aansluit op wat deze tijd van ons vraagt.

  • Waar willen wij met elkaar naar toe groeien?
  • Waar staan wij voor?
  • Wat is ons bestaansrecht?
  • Wat zijn onze leidende principes hierin?
  • Wat is ons potentieel?

Antwoorden op deze vragen geven richting en duidelijkheid aan beleid en strategie. Een belangrijke uitdaging hierin is “Hoe zorgen wij ervoor dat onze uitgangspunten daadwerkelijk zichtbaar zijn als concreet gedrag op de werkvloer? Wat verlangt dit?

Het team van MindSpirit is in dit gehele proces voor u een ervaren samenwerking partner wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen met als focus de mens in de organisatie. Uitgangspunt is het zijn de mensen die het bedrijf maken.

Wat mag u hierin van MindSpirit verwachten?

 Onze kernwaarden

Verbinding

Wij gaan met u een oprechte samenwerkingsrelatie aan.

Veiligheid

Een ieder kan en mag zichzelf zijn.

Verantwoordelijkheid

 Wij doen wat wij beloven

Resultaatgericht

Wij zetten onze professionaliteit in voor het gewenste resultaat.

Uitdagend 

Wij dagen de mensen uit tot het openen en vergroten van hun potentieel.

Meer weten?

Neem contact met ons op.