Systemisch Werk- Opstellingen

“alleen ben ik een zandkorrel, samen zijn wij goud”

Deze eeuwenoude spreuk raakt de kern van het leven. Ondanks dat we ons misschien wel eens heel alleen kunnen voelen, is het goed te beseffen dat wij altijd deel uit maken van een groter geheel. We staan niet los van elkaar maar zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Deze onbewuste verbondenheid in de verschillende systemen waar wij deel vanuit maken zijn van grote invloed op hoe wij functioneren. In opstellingenwerk worden deze onbewuste bindingen inzichtelijk daar je het gehele speelveld bij het vraagstuk betrekt. Hierdoor krijg je vaak direct de kern van het probleem helder. Bovendien komt de informatie niet alleen in het hoofd binnen, maar raakt het de betrokkenen op een diepere laag met een duurzaam effect als gevolg.

Als mens maken we deel uit van verschillende systemen. Het belangrijkste systeem waar wij deel vanuit maken is ons familiesysteem maar ook bijvoorbeeld je werk of jouw school, je team, zijn voorbeelden van systemen met ieder hun eigen dynamiek en invloed op jou. Afhankelijk van jouw vraag kijken we welke opstelling jouw het beste dient.


Familie opstelling en/of Organisatie opstelling

Wij bieden beiden aan en soms blijkt juist een combinatie van beiden tot de gewenste oplossing te leiden.


Hoe gaat een opstelling in zijn werk?

Op basis van een vraag van een van de deelnemers gaan we kijken welke elementen daar een rol in spelen. Vervolgens worden deze elementen gerepresenteerd (uitgebeeld)  door de andere deelnemers. Zo ontstaat in de ruimte een weergave van jouw situatie, welke leidt tot inzicht op jouw onderzoeksvraag. Het maakt helder welke beweging nodig is voor het gewenste resultaat. Je kunt aan een opstelling deelnemen als vraagsteller. Dit betekent dat we aan de slag gaan met jouw onderzoeksvraag. Of als representant / deelnemer. Dit betekent dat je mee helpt bij de onderzoeksvraag van de ander. Het meemaken en het zelf representeren in opstellingen van anderen zet vaak al veel in beweging om eigen vraagstukken aan te gaan. Tevens is het een mooie ervaring om kennis te maken met de kracht van opstellingen.

“ Zonder zandkorrel, geen goud.”