Samenwerking & Communicatie

In bijna alle vraagstukken die aan ons worden voorgelegd draait het om Samenwerking & Communicatie, ongeacht of het nu gaat om een team ontwikkeltraject, een organisatie verandering of persoonlijk vraagstuk. Uiteindelijk gaat het erom hoe gaan wij met ons zelf en met elkaar om?

Hetgeen in ons leeft zetten wij buiten neer. Dit maakt dat in onze begeleidingstrajecten bewustzijnsontwikkeling en verbinding centraal staan. Ontwikkeling en groei start van binnen naar buiten. Het begint met zelfkennis en zelfregie te weten wie jij bent en waar jij voor staat, om van daaruit verantwoordelijkheid te nemen het effect van jouw communicatie (persoonlijk leiderschap). Zie ook het Inside-Outmodel.

Om op een prettige en constructieve wijze met elkaar te kunnen samenwerken geldt dat er een aantal zaken van essentieel belang zijn. Binnen MindSpirit spreken wij daarom over de 4V’s als basis voor samenwerking.

De 4 V's van MindSpirit

Vertrouwen

Geloven in elkaars integriteit en capaciteiten.

Veiligheid

Een setting waarbij het ok is om jezelf te zijn en te mogen leren van  opgedane ervaringen.

Verantwoordelijkheid

Een ieder neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag.

Visie

Er is sprake van een gemeenschappelijk doel.   

Wij geloven in de kracht van verbinding

Basis waarden zoals een gevoel van veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid zijn essentieel voor de benodigde samenwerking. Dit vraagt om integriteit en transparantie. Daarnaast is het van belang om inzicht te hebben in de diversiteit van de teamleden en deze te accepteren en benutten.

Doordat wij de verbinding aangaan met jou, je team, je organisatie of jouw familie gaan we aan de slag met bewustzijnsontwikkeling en openen we met elkaar het aanwezige potentieel om te komen tot een effectieve en prettige samenwerking & communicatie.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Wat in je leeft, zet je buiten neer
  • Het is essentieel om jezelf te kennen
  • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag
  • Er is ten alle tijden sprake van wederzijdse afhankelijkheid
  • Bewustwording geeft keuze mogelijkheid
  • Bewustwording vergroot de doelrealisatie

Samen Leven, Samen Werken, Samen Zijn!

Meer weten?

contact