Team coaching

“ Alleen ga je sneller, samen kom je verder “ ( ………..)

Prettig en succesvol samenwerken in een team leidt tot mooie resultaten en tevreden klanten. Het team als geheel alsook de individuele teamleden hebben daarvoor samen de  verantwoordelijkheid.

Mogelijke onderwerpen, vragen die kunnen spelen:

  • De sfeer in het team is slecht, collega’s praten over elkaar en niet met elkaar!
  • Hoe kunnen we de communicatie onderling verbeteren?
  • Hoe verbeteren we de sfeer en het werkplezier in het team?
  • Collega’s vertrouwen elkaar niet, hoe krijgen we het vertrouwen in elkaar en in het team weer terug?
  • Dit team wil niet veranderen, ze blijven hangen aan de oude procedures, hoe krijg ik mijn team mee in de continue verandering?
  • Ik wil de onderlinge samenwerking bespreekbaar maken en ervan leren wat we beter kunnen doen?
  • De energie stroomt niet in dit team, er is iets waar ik niet precies de vinger op kan leggen!


Aanpak

Team coaching is erop gericht om het team verder te ontwikkelen tot een succesvol team. We doen een teamanalyse met de focus op dat wat het team kenmerkt, de kwaliteiten die er al aanwezig zijn. Op basis daarvan gaan we aan de slag om het team verder te ontwikkelen aan de hand van de vijf kenmerken voor succesvolle teams. Daarbij houden we rekening met de verborgen dynamieken in het team en de rol die ze spelen in de samenwerking die niet stroomt.

Tijdens een intakegesprek inventariseren we de focus en de doelstellingen.
Op basis daarvan wordt er een plan van aanpak opgesteld met duidelijke afspraken, doelstellingen en evaluaties.

Bekijk Disc profiel