Waarden-profiel
Het WAAROM achter het gedrag

Het Q4 Waarden Profiel is een perfecte aanvulling op je Persoonlijke Stijl DISC. DISC zegt iets over HOE we iets doen en WAARDEN verklaart het WAAROM.

Als je goed weet wat jouw waarden in het leven zijn en hier ook naar gaat leven, zul je meer in contact komen met jezelf, maar vooral zal je leven zinvoller worden. Waarden kies je met je hart. Hoe dieper je waarden geworteld zijn, hoe steviger je staat. Waarden kun en zul je altijd toepassen, ook als het leven tegenzit. Jouw persoonlijke waarden geven aan wat jij het allerbelangrijkst vindt in het leven, wat je inspireert, wat jouw leven de moeite waard maakt.

Gebaseerd op het TICS model van Morris Massey

Het Q4 Persoonlijke Waarden Profiel is gebaseerd op het TICS model van Morris Massey en beschrijft welke combinatie van doelen en middelen onze waarden bepalen. De bepaling van het waarden patroon is een moment opname, bepaald door de mate van persoonlijke of gezamenlijke gedrevenheid. De score kan veranderen in de loop van de tijd, afhankelijk van levensfase en opgedane ervaringen, van ik naar wij-gericht, en alle fasen er tussen.

Waarden zeggen over waarom we iets doen.

We bedenken onze waarden en kiezen er bewust voor om ze een rol te laten spelen in ons leven of niet. Dit in tegenstelling tot onze persoonlijke DISC Stijl, die van invloed is op ons onbewuste handelen. Onze persoonlijke waarden veranderen en stellen we bij in de loop der tijd. Iemands persoonlijke DISC Stijl daarentegen is nauwelijks aan verandering onderhevig.

Het waarden profiel:

 • Wat vind je belangrijk?
 • Waar geloof je in?
 • Wat is je reactie op bepaalde situaties?
 • Wat is voor jou ‘goed’ of ‘fout
 • Zorgt voor begrip voor mensen met andere waardenperspectieven
 • Geeft een kader voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling
 • Helpt je bewuster keuzes te laten maken en een mening te vormen

Vier typen waardenperspectieven

Type I 

Zorgt voor zichzelf. Neemt het heft in eigen hand. Vindt vrijheid belangrijk en doet graag dingen op eigen wijze. Ziet het leven als een uitdaging en is gericht op zelfbehoud.

Type II 

Streeft naar persoonlijk welzijn. Het liefst in overeenstemming met anderen. Zoekt bevestiging, is optimistisch en ziet het leven als een palet van mogelijkheden.

Type III 

Is gericht op verantwoordelijkheden en loyaliteit. Wil een bijdrage leveren. Streeft naar sociaal respect van de groep om zich heen. Ziet het leven als een test en gelooft in gezamenlijkheid.

Type IV 

Streeft naar innerlijke harmonie. Is gericht op verantwoordelijkheden en rechten. Wat is het beste voor de ander en voor mij? Ziet het leven als een zoektocht en beschikt over een dosis idealisme.


Gebruik en toepassingen van het Waardenprofiel

Het DISC instrument wordt door ons met name gebruikt voor:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Teamontwikkeling en teambuilding
 • Leiderschapstrainingen
 • Veranderprocessen
 • Werving & Selectie
 • Partnerschap